Udgivelser

Ord i skuffen

  • Burian, Bodil (2019). Børnemindmapping – med systemisk og narrativ reference.  Introduktion til systemisk og narrativ mindmapping. Aarhus. Ikke publiceret. (Hent)
  • Burian, Bodil (2017). Åben Dialog – anerkendt behandlingsmodel i psykiatrien. Oplæg i Sundhedsgruppen Region Midtjylland. Aarhus. Ikke publiceret(Hent)
  • Burian, Bodil (2016). Netværksspillet. Folder med spillevejledning. (Hent)
  • Burian, Bodil (2013). Barndommens land, hvilke veje skal vi gå – sammen? Anvendelse af Bodil Burians version af mindmapping sat i relation til syv skandinaviske tekster. Aarhus. Ikke publiceret. (Hent)
  • Burian, Bodil (2003). Klip fra min notesbog … Introduktion til begreber fra systemisk teori og kommunikation. Ikke publiceret. (Hent)

Udgivelser 1995 - 2015

  • Burian, Bodil (2015): Systemisk Familiebehandling. Kap.12 og Narrativ Praksis. Kap.13 i bogen Metodiske tilgange i socialt arbejde, Kirsten Henriksen (red). Hans Reitzels Forlag.
  • Burian, Bodil og Kirsten Børsting (2009): Narrativ samtale med børn. Kap. 2 i bogen Syv fortællinger om narrativ praksis, A. S. Møller Sparre og K. Dall Jørgensen (red). Dansk Psykologisk Forlag.
  • Burian, Bodil og Poul Burian (2006): Reflekterende forskning - forskning fra en reflekterende position. PRISME. Kap.17 i bogen Reflekterende processer i praksis, Helge Eliassen og Jaakko Seikkula (red.). Universitetsforlaget.
  • Andersen, John og Bodil Burian (2000): Den medskabende familie – dagbehandling af børnefamilier. Gyldendals Forlag.
  • Burian, Bodil (1995): Familieværkstedet 10 år. Kap. 3 i bogen Børn og Unge på tværs. Per Schultz Jørgensen m.fl. (red). Hans Reitzels Forlag.

Bodil Burian - Udgivelser

"Ensomheden flyver bort og fællesskabet lander"