Åben Dialog

I dag oplever vi et stigende antal henvisninger til børn- og ungdomspsykiatrien. Det skaber ventetid til udredning, og den ramte er i et limbo. Almindeligvis udløses hjælpen i psykiatrien først efter, at en diagnose er stillet. Åben Dialog er en alternativ mulighed. Modellen tilbyder straks-hjælp for at give ro og for at stabilisere den ramtes situation. Netværket, som også er ramt, bliver inddraget, og støtten er i gang. Med Åben Dialog er der en kobling til både den primære og sekundære sundhedssektor. Men først efter 30 dages Åben Dialog behandling bliver diagnosen stillet. De 30 dage skal sikre så nuanceret et sygdomsbillede som muligt.

Åben Dialog er respekt for anderledesheden

Åben Dialog er en måde at møde et menneske på, som er ramt af psykisk kaos, måske en psykose. Vi forstår problemet som en krisereaktion på traumatiske hændelser. Og et meningssammenbrud, som endnu ikke har fundet sit sproglige udtryk.

Sammen med den ramte og hans eller hendes selvvalgte netværk finder vi ord og fortællinger, som skaber ny mening for dem, som er samlet. I netværksmødet er der fokus på den umiddelbare hverdag. Vi taler om det som sker, det vi gør, og det som driver os og får os til at trives. Forståelsen ved Åben Dialog er, at lindring og heling opstår i samspillet mellem den ramte og netværket. Det sker gennem sproget og samtidig forandres de måder, hvorpå netværket taler sammen. Netværksmødet bliver faciliteret af et team på to. Den ene stimulerer dialogen og sikrer at alle udtryk får respons, både enigheder og uenigheder. Den anden lytter og reflekterer åbent undervejs i mødet to eller tre gange. Med Åben Dialog udvikler netværket en ny respekt for forskellighed og anderledeshed. (Læs mere)

Netværksspillet kalder på fortællinger

Grundantagelsen i systemisk og narrativ praksis er, at problemer ikke er inde i det enkelte menneske, men opstår og udvikler sig mellem mennesker i den aktuelle kultur, og er forbundet med samfundsdiskursen. Det betyder, at det kan være vigtigt at kortlægge, hvem de relevante og betydningsfulde mennesker i personens netværk er. Både private og professionelle.

Jeg har i samarbejde med Center for Pårørende i Aalborg udviklet et dialogspil, som understøtter kortlægning af et personligt netværk. Spillet er et værktøj, som stimulerer en åben og fri dialog mellem to personer. Den ene viser nysgerrig interesse for personer, oplevelser og relationer i den andens netværk. Hun har også interesse for mulige forandringer af det aktuelle. Spillet indledes med ”Hvem skal med på din spilleplade?” og ”Hvor skal brikkerne placeres?” Derefter skifter fokus til ”Hvordan er relationerne mellem personerne på din spilleplade for tiden?” Pladen fungerer som et fælles tredje, og efterhånden folder der sig en mængde fortællinger ud, alt imens brikkerne flyttes rundt. (Læs mere)

Bodil Burian - Åben Dialog

"Netværkets stemmer er en polyfoni af ligeværdige stemmer"