Netværk

University College VIA

Professionshøjskolen VIA i Aarhus uddanner og efter- videreuddanner personer til opgaver i folkeskolen, i social- og sundhedsområdet. I dagtilbud for børn og unge, i handicapområdet, socialpsykiatri m.m. Mit seneste samarbejde med VIA er koncentreret om Systemisk og Narrativ Mindmapping for børn og forældre. Sammen har vi udviklet undervisningsprogrammer til området. www.via.dk

Narrativt Forum E45

Stiftet 2011. En uafhængig og ikke-profitskabende interesseorganisation. Foreningen fungerer som et lokalt og virtuelt forsamlingshus, til udvikling og udveksling af narrative ideer og praksis. Her fremmes anerkendelsen af narrativ terapi, supervision og konsultation i en lokal kontekst. Aktiviteterne sker med afsæt i medlemmernes egen faglighed. Se mere www.narrativtforum.dk  Følg på Face Book

STOK - Dansk forening for systemisk og narrativ terapi og konsultation

Stiftet 1988. En uafhængig, ikke-profitskabende interesseorganisation. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og anerkendelsen af systemisk og narrativ behandling. Og fremme høj faglig og etisk standard i arbejdet med systemisk og narrativ tænkning. Det kan være i form af terapi, konsultation, ledelse, forskning eller undervisning. Se mere www.danskstok.dk

Alternativet

Alternativet blev stiftet som politisk parti i 2013. Partiet arbejder for at udvikle det bæredygtige samfund. Politikken taler for, at den økonomiske bundlinje bliver sidestillet med en grøn og en social bundlinje. Alternativet er et opbrud med ideen om, at vi lever for at arbejde, og vi arbejder for at forbruge. Meningsfulde fællesskaber, den frie natur og et blomstrende kulturliv er afgørende for vores livskvalitet. Demokrati, mindre ulighed og borgerinddragelse vægtes højt. Siden 2015 har jeg deltaget aktivt i det lokalpolitiske arbejde. www.alternativet.dk

Klimabevægelsen i Danmark

Dannet i 2008. Danmarks største sammenslutning af klima-græsrodsbevægelser, som arbejder for at modvirke menneskeskabt global opvarmning og oplyse om dens årsager og konsekvenser. Klimabevægelsen er tværpolitisk og lægger vægt på at arbejde ud fra et videnskabeligt grundlag. Især rapporterne fra FN's Klimapanel. Jeg blev medlem i 2020. www.klimabevaegelsen.dk

Bodil Burian - Udgivelser

"Vi lever detaljerne.
Vi skaber sammenhængen"