'Barnets fokus er i fokus'

Trivsel handler om at høre til i et fællesskab.
Det handler om at have blik for det, som allerede findes, og det som kan samskabes og udvikles til et bæredygtigt hverdagsfællesskab.

Familieterapeut Bodil Burian

Socialrådgiver og Familieterapeut Bodil Burian

Her på hjemmesiden kan du finde tekster og bogtitler, som beskriver grundlaget for det arbejde, jeg især har beskæftiget mig med som socialrådgiver og familieterapeut i det offentlige hjælpesystem. Materialet bygger på en systemisk forståelse, som jeg har tilstræbt at tilføre lethed, og samtidig kombinere med narrativ praksis. Mine tilbud om terapiforløb, supervisioner, kurser, workshop og netværksmøder rummer ideen om samskabelse, gensidig respekt og nysgerrighed. Og et stænk af leg, fordi alle møder fortjener oplevelser af forbundethed og fællesskab.

"Rådgiveren er opdagelsesrejsende i barnets livslandskab"

Card image cap

Faglig profil

Kunsten er også at lytte til det, som ikke bliver sagt, men samtidig findes.

Læs mere

Card image cap

Mindmapping

Det skal være muligt for børnene at komme til orde, når de er særligt udsatte.

Læs mere

Card image cap

Åben Dialog

Ved indgangen til psykiatrien kommer netværket i spil før en diagnose bliver stillet.

Læs mere

Bærende teorier 

Systemisk
Den systemiske forståelse har fokus på, at alt levende er forbundet med alt andet i verden, og ethvert menneske har sit eget syn på verden. Vi taler om et økomentalt syn på livet. Man ser en gruppe af to eller flere personer som et system, hvor personerne udgør systemets elementer. Og alle familiesystemer dannes af de mønstre, som forbinder de enkelte personer med hinanden. Over tid opstår der skiftende relationer, fra gode til dårlige. Fra åbne til lukkede. Og et familiesystem kan låse sig helt fast i ord og adfærd, og der er brug for en passende forstyrrelse, som påvirker til udvikling af nye mønstre. Denne forstyrrelse kan komme udefra eller indefra.

Narrativ
Den narrative forståelse har fokus på, at alt det, som foregår mellem mennesker, opleves og lever videre gennem fortællinger. Vores identiteter bliver skabt gennem fortællinger i de nære relationer, og gennem påvirkning af samfundet eller kulturens dominerende fortællinger. Til tider skaber de dominerende fortællinger et utilfredsstillende liv for den enkelte eller flere. Og der er brug for nye narrativer. De opstår gennem alternative fortællinger, eller når de oprindelige fortællinger udvides. Der er altid mere at fortælle om handlingers hensigt og værdier. Og den enkeltes agens, dvs. handlekraft. Læs mere

Både den systemiske og den narrative forståelse udspringer af Gregory Batesons udforskning af forholdet mellem mennesker og natur. Hans ideer fremkalder overraskende opdagelser. Hovedværket Steps to an Ecology of Mind, 1972 er oversat til dansk. Mentale Systemers Økologi - Steps. Akademisk forlag. København 2005

Udgivelser

Placeholder image

Jeg har skrevet bidrag til fem bøger og en del tekster til skuffen. Ofte for at passe på ideer, opstået i praksis. Den første tekst er fra 1995, hvor psykolog Per Schultz Jørgensen samlede praksisbeskrivelser efter 80’erne markante nybrud i det sociale arbejde.

Seneste bidrag er i en grundbog til socialrådgiveruddannelsen. Bogen introducerer metodiske tilgange til socialrådgivernes behandlingsarbejde Redigeret af lektor Kirsten Henriksen 2015. University College VIA.

Se mere her