Evaluering

"Kvalitets- og evalueringssystemers faktiske funktioner er ikke blot at "beskrive" den offentlige sektor, men også at blødgøre, forme og transformere de offentlige instanser på områder, som ikke altid er lette at gennemskue" (P. Dahler-Larsen 2008: "Kvalitetens beskaffenhed")

Den måde vi vælger at forstå evaluering på er løbende at fastsætte værdien af en parameter, og straks sætte denne i spil  i konkrete handlinger. At stoppe op i processen, og se hvor man er på vej hen ift.  intentionen.

Udgangspunktet for evalueringen er et fastsat succeskriterium, som fx. kunne være et af følgende spørgsmål

Nåede vi den kompetence i organisationen, som vi havde sat os for?

Hvordan fungerede samarbejds processen omkring det at udfylde en bestemt offentlig arbejdsopgave?

Hvordan optimerer vi en løbende implementeringsproces?

 

 

Dialogen omkring forskellige kvalitetssikringsperspektiver er vigtig.

Gavnede det brugeren, produktionen, organisationen eller hvem?

Vores evalueringsmodeller lægger vægt på at få sat værdien på for alle parter. Vi anvender både kvalitative og kvantitative modeller.

Evalueringsmodeller

  • PRISME - målrettet mod organisationer, hvis kerneydelse er helt afhængig af det samarbejde, man udvikler med andre uden for organisationen. Her tænkes på klienter og samarbejdspartnere.
  • VISION - en konference model, hvor et stort antal deltagere fra vidt forskellige instanser får skabt et arbejdsresultat på kort tid.
  • Brugerundersøgelser
    I visse tilfælde kombinerer vi reflekterende fællessamtaler med spørgeskemaundersøgelser.

  

www.burian.dk - Elverdalsvej 68 - 8270 Højbjerg - Danmark - Tlf. +45 86 27 47 23

 

Evalueringsmodellerne anvender vi inden for familiebehandling, familiecentre, sundhedsplejen, lokalpsykiatri, hospitaler m.fl

                                       
SITEMAP:ForsideBurianVærdierFamilieterapiUddannelserSupervisionKonsultationUdviklingEvalueringDokumentationVideoReferencerMetaforumTilmeldingKontaktLinksSeo (IKKE SLETTE!!)Lille MetaCV Bodil BurianCV Poul BurianBørne-mindmappingFlerfamilieterapiFamilieklasseBørne-mindmapping OverbygningMedarbejdereAfdelingerLedereOrganisationerUndermenu 1Undermenu 2Undermenu 3Undermenu 4Undermenu 5