Konsultation

Almindeligvis dækker begrebet "konsultation" over at spørge en ekspert til råds ex. læge eller advokat.

For os er begrebet mere åbent - det er ofte en kreds af forskellige fagfolk, som er samlet om en fælles problemstilling eksempelvis et barn, der mistrives.

Kredsen udveksler gensidigt idéer, overvejelser og erfaringer. Konsultationen ledes af os som konsultationsledere. Det er konsultationslederens vigtigste opgave at skabe den kultur, hvor alle kan føle sig trygge, så samtalen kan udvikle sig frit. Konsultationslederen har det processuelle mål, at holde samtalen åben og levende. Alles udsagn er vigtige og lige meget værd.

Konsultationer kan imidlertid også i vores forståelse have mange ansigter, fra coachingforløb med en enkelt person til åbne konsultationer med mange deltagere.

Konsultationer foregår normalt over et antal gange med et tidsrum, en arbejdsperiode, imellem.

 

Vi anvender også konsultationer ifm. støtte og vejledning omkring implementering af nye arbejdsmetoder fx. implementering af mindmapping i en sundhedspleje, der har fokus på spædbørn i den sårbare børnefamilie.

Formålet med konsultationer er, at det konsulterende system kommer i harmoni, således at man får en afklaring, og sætter kræfterne ind i den samme retning for på denne måde at gavne klienten.

www.burian.dk - Elverdalsvej 68 - 8270 Højbjerg - Danmark - Tlf. +45 86 27 47 23

 

Vi har arbejdet med konsultation i mange kontekster fx. heldagsskoler, socialforvaltninger, familiebehandlinger,  socialpsykiatrier, sundhedsplejersker, ledergrupper o.lign.

                        

SITEMAP:ForsideBurianVærdierFamilieterapiUddannelserSupervisionKonsultationUdviklingEvalueringDokumentationVideoReferencerMetaforumTilmeldingKontaktLinksSeo (IKKE SLETTE!!)Lille MetaCV Bodil BurianCV Poul BurianBørne-mindmappingFlerfamilieterapiFamilieklasseBørne-mindmapping OverbygningMedarbejdereAfdelingerLedereOrganisationerUndermenu 1Undermenu 2Undermenu 3Undermenu 4Undermenu 5