Supervision

Vi fokuserer på systemisk supervision "in vivo" (live supervision) dvs. lærings- og træningskontekster, som ofte rummer mange supervisanders, klienters og kollegers aktive samspil.

I nogle kontekster arbejder vi med den retrospektive supervision, hvor vi mere baserer supervisionen på supervisandens beskrivelse af cases eller videobånd.

Supervisionsforløb er praktiseret i mange kontekster, bl.a. i større eller mindre grupper af lærere, pædagoger, psykologer, sundhedsplejersker, ergoterapeuter.

Supervision anvendes i nogle sammenhænge som undersøgelse af kontekster forud for et uddannelses forløb eller som opfølgning af et uddannelsesforløb. På denne måde anvendes supervisionen som introduktion af nye medarbejdere til et tidligere uddannelseforløb.

I flere tilfælde kombinerer vi supervision med korte sekvenser af teoretisk undervisning.

 

 

Supervision "in vivo"
Supervisors position i denne kontekst er at organisere faciliteter, betingelser og mennesker, således at supervisandens læring kan finde sted på den mest hensigtsmæssige måde.

Supervisor kan således beskrives som en systemdesigner, der tager alle forhold i supervisions organisationen i betragtning og aktivt konstruerer denne sådan, at de enkelte deltagere i organisationen kan komme i funktionsdueligt samspil i overensstemmelse med supervisionskontrakten.

www.burian.dk - Elverdalsvej 68 - 8270 Højbjerg - Danmark - Tlf. +45 86 27 47 23

 

Vi superviserer på heldagsskoler, socialforvaltninger, familiebehandlinger,  socialpsykiatrier, ledergrupper, studiegrupper af diplomstuderende o.lign.

 

SITEMAP:ForsideBurianVærdierFamilieterapiUddannelserSupervisionKonsultationUdviklingEvalueringDokumentationVideoReferencerMetaforumTilmeldingKontaktLinksSeo (IKKE SLETTE!!)Lille MetaCV Bodil BurianCV Poul BurianBørne-mindmappingFlerfamilieterapiFamilieklasseBørne-mindmapping OverbygningMedarbejdereAfdelingerLedereOrganisationerUndermenu 1Undermenu 2Undermenu 3Undermenu 4Undermenu 5