CV Poul Burian

er uddannet ingeniør og E*MBA, Master of Business Administration med fokus på forandringsledelse. Hans systemiske efteruddannelse er som konsulent i systemisk ledelse og organisationsudvikling.

Poul arbejder med ledelses- og organisationsudvikling sammen med Bodil Burian.

Han har omfattende erfaring med strategisk ledelse, personaleledelse og ledelse af udviklingsprojekter i Krüger, TDC og andre større danske virksomheder.

Under hele sin erhvervskarriere har Poul udført opgaver for amter, kommuner, ministerier og EU.

Han er især optaget af, hvordan åbne samtaler kan bidrage til, at den enkelte medarbejder og grupper af medarbejdere kan udfolde deres kompetencer i team på tværs af fag og organisering.

Gennem de seneste fire-fem  år har han udviklet brugerevaluering, hvor de reflekterende processer bliver sat i spil i åbne fællesinterview med video. Opgaverne er gennemført i samarbejde med sundhedspleje, døgninstituion og rådgivnings- og behandlingsinstitution inden for social- og sundhedssektoren.

Pouls aktuelle jobs er primært undervisning og metodetræning i pædagogiske forandringsmodeller, som er baseret på systemisk teori og tænkning.

 

Seneste efteruddannelse

2011
Nordisk Familieterapikongres, Visby, Gotland.

Forelæsingsrække om Hannah Arendts tænkning, Folkeuniversitetet.

Neuroaffektiv Udviklingspsykologi. Kursus v/Susan Hart, Folkeuniversitetet.

2010
Mentaliseringsbaseret terapeutisk arbejde med børn, voksne og familier. Kursus v/Eia Asen, Marlborough Family Service & Peter Fonagy, University College London.

Becoming the person you want to be. CMM, Mystery, Our Personal Lives and Spiritual Practice. Workshop v/Kimberly og Barnet Pearce, Dispuk.

2009
Mentaliseringsbaseret terapi, MBT v/Finn Skårderud og Sigmund Karterud, Norge.

2008
Demokratiets udfordringer i globaliseringens tidsalder, v/Mikkel Wold, Asger Baunsbak-Jensen, Jesper Jespersen, Jørgen Carlsen, Erling Christiansen, Klavs Birkholm, Jeanne Dalgaard, Karen Lisa Salomon, Århus.

2007
Diskursiv positionering ved konfliktopløsning, v/John Winslade, New Zealand.

Journalistik, sprog og fortælleteknik, v/Karen Cecilie Søgaard, Århus.

2006
De største samfundstænkere: Weber, Keynes, Foucault, Simon og Habermas, v/L.B.Kaspersen, Jesper Jespersen, L.Thorup Larsen, J. Grønnegaard og Gorm Harste, Århus.

2005
Systemisk, narrativ og anerkendende praksis i 20 år. Summer School KCC, London, v/Elspeth McAdam, Peter Lang, Martin Little, John Shotter, Tom Andersen, Eia Asen, Vernon Cronen, Glenda Fredman, Ben Furman, Kenneth Gergen, Mary Gergen, Lynn Hofman, Elsa Jones, Humberto Maturana, Peter Stratton og Karl Tomm.

www.burian.dk - Elverdalsvej 68 - 8270 Højbjerg - Danmark - Tlf. +45 86 27 47 23
SITEMAP:ForsideBurianVærdierFamilieterapiUddannelserSupervisionKonsultationUdviklingEvalueringDokumentationVideoReferencerMetaforumTilmeldingKontaktLinksSeo (IKKE SLETTE!!)Lille MetaCV Bodil BurianCV Poul BurianBørne-mindmappingFlerfamilieterapiFamilieklasseBørne-mindmapping OverbygningMedarbejdereAfdelingerLedereOrganisationerUndermenu 1Undermenu 2Undermenu 3Undermenu 4Undermenu 5