Børne-mindmapping

Et 6-dages uddannel-ses
forløb med en sys-temisk og narrativ til-gang til udvikling og forandring.

Gennem de seneste år er der sat fokus på barnets mulighed for at blive hørt, når det har det særlig svært. Det er både som en del af familien, og som barn i skole og fritidssammen-hæng.

Undervejs vil vi præ-sentere, afprøve og drøfte 5 forskellige typer børnesamtaler, som alle giver barnet mulighed for at komme til orde. Børne-mindmapping er basis. Forældres og andre voksnes særlige ansvar anerkendes, samtidig med at barnets med-ansvar er tilpasset dets alder og udvikling.

Kursussted: Århus

2012: 5/11 & 6/11, 6/12

2013: 22/1, 4/3 & 5/3

Pris inkl. forplejning:  9.700 kr. ekskl. moms og logi

Tilmelding: 30/9-12

Uddannelsesmodel:

Hver uddannelsesdag har sin børnesamta-lemodel på program-met.

Den første dag er introduktion til basis-metoden i forløbets 5 samtalekontekster. Den systemiske tænkning og struktu-ren i den udviklings-støttende dialog bliver koblet sammen.

Vi træner metode, som fastholder indholdet med børne-mindmapping og videooptagelse. Materialet danner grundlag for de følgende valg af samtalekontekster.

Den enkelte uddan-nelsesdags overord-nede tema kender du på forhånd, og du vil blive inspireret til at læse et par tekster forud.

Programmet for den enkelte dag vil veksle mellem oplæg, øvelser og dialog over med-bragte videosekvenser fra praksis.

Du kan læse mere om indholdet i den uddybende beskrivelse. Hent pdf-fil

www.burian.dk - Elverdalsvej 68 - 8270 Højbjerg - Danmark - Tlf. +45 86 27 47 23

Målgruppe:

Lærere, pædagoger, behandlere, fami
liekonsulenter, socialrådgivere, sundhedsplejersker, sygeplejersker, psykologer, læger o.a., som i deres daglige arbejde møder børn med særlige vanskeligheder.
Det er en fordel, hvis du aktuelt arbejder med børn i familier, eller med børn i skole, daginstitution eller lignende grupperinger.

           
SITEMAP:ForsideBurianVærdierFamilieterapiUddannelserSupervisionKonsultationUdviklingEvalueringDokumentationVideoReferencerMetaforumTilmeldingKontaktLinksSeo (IKKE SLETTE!!)Lille MetaCV Bodil BurianCV Poul BurianBørne-mindmappingFlerfamilieterapiFamilieklasseBørne-mindmapping OverbygningMedarbejdereAfdelingerLedereOrganisationerUndermenu 1Undermenu 2Undermenu 3Undermenu 4Undermenu 5