Organisationer

Har du "taget temperaturen" på din organisation?

Her er en række checkpunkter, som du kan bruge som "termometer". Prøv at reflektere over hvert af punkterne ud fra det simple spørgsmål

I hvilket omfang synes du, at organisationens gode udvikling fremmes af

  • den fremherskende historie?
  • møderne i huset?
  • samarbejdet på tværs af faggrupper?
  • samarbejdet på tværs af organisatoriske enheder?
  • sprogbrugen i huset?
  • et lavt sygefravær?
  • sammenførte kulturer?
  • forskellig ledelsespraksis?
  • et lavt konfliktniveau?
  • høj kollegial tolerance?

Hvordan ser listen ud? Er der punkter, som kan forbedres?

I så fald har vi nogle bud.

Åbne gruppesamtaler
Vi indleder normalt organisations arbejde med samtaler, hvor deltagere fra to eller flere organisationslag er til stede. Det giver os en mulighed for at forstå organisationen og planlægge vores arbejde. Dernæst kommer vi med et samlet skriftligt bud på, hvordan vi ser situationen.

Motiverende systemiske uddannelsesforløb
I mange tilfælde fører det til et detaljeret modulopbygget systemisk uddannelsesforløb for større eller mindre dele af organisationen. Et uddannelses forløb varer normalt fra 1-3 år. Uddannelsesforløbet beskrives pædagogisk, læringsmæssigt og økonomisk.

Konflikthåndtering
I andre tilfælde fører de indledende åbne samtaler til afgrænsede konfliktløsningsforløb, hvor vi ud fra vores værsættende systemiske forståelse langt foretrækker begrebet konfliktopløsning, men det afhænger af situationen.

LOOP (Learning OrganisatiOns in Proces)
I atter andre tilfælde kan samtalerne afdække behovet for at forbedre samarbejdet til en samarbejdspartner. LOOP kan med fordel bruges af to eller flere samarbejdspartnere, hvor indbyrdes udveklsing af refleksioner omkring fx. et fælles udviklingsfelt kan give ny inspiration og stimulere det løbende samarbejde som i Den lærende Organisation.

www.burian.dk - Elverdalsvej 68 - 8270 Højbjerg - Danmark - Tlf. +45 86 27 47 23

Målgruppe:

Skoler, døgnnstitutioner, daginstitutioner, familiecentre, sundhedspleje, sundhedssektoren
o.a., hvis formål er at udføre undervisning eller hjælpe- og behandlingsarbejde i en social kontekst.

         

SITEMAP:ForsideBurianVærdierFamilieterapiUddannelserSupervisionKonsultationUdviklingEvalueringDokumentationVideoReferencerMetaforumTilmeldingKontaktLinksSeo (IKKE SLETTE!!)Lille MetaCV Bodil BurianCV Poul BurianBørne-mindmappingFlerfamilieterapiFamilieklasseBørne-mindmapping OverbygningMedarbejdereAfdelingerLedereOrganisationerUndermenu 1Undermenu 2Undermenu 3Undermenu 4Undermenu 5