Afdelinger

Du har en afdeling, som har været udsat for sammenlægning.

Måske har afdelingen fået nye medarbejdere, nye kompetence områder, nye arbejdsfunktioner, 
nye geografiske lokationer.

Prøv at tænke på, da du sidst havde

  • et rigtig godt afdelingsmøde, hvor det lykkedes dig at få samling og energi, selv om der fra mange medarbejdere lød: "Vi ser dig jo aldrig!". Hvordan bar du dig ad?
  • et udbytterigt møde på dit kontor med en af de nye specialister i afdelingen, som har bedt om mødet for at klage over din ledelsesstil. Hvad skete?
  • et godt møde med din chef, hvor du fremlagde behovet for udvidede ressourcer pga. de nye arbejdsopgaver, han har pålagt afdelingen. Hvordan lykkedes det dig at få ham venlig stemt, så du kom igennem med din anmodning?

Hvis listen af gode oplevelser ikke er specielt omfattende, kan vi måske støtte dig.

Vi har nogle bud.

Åbne samtaler
Vi indleder normalt arbejdet i afdelinger med samtaler, hvor deltagere fra to eller flere funktionslag er til stede. Det giver os en mulighed for at forstå afdelingen og planlægge vores arbejde. Dernæst kommer vi med et samlet skriftligt bud på, hvordan vi ser situationen.

Værdiseminar
I flere tilfælde åbner vi et forløb med et værdiseminar med alle afdelingens medlemmer. Målet er at få værdier og holdninger frem i det åbne rum.

Medarbejderne samles om et nyt fælles tredje
Det kan være en god idé at flytte fokus til et nyt fælles mål, som man kan samle energien omkring og give fælles fremdrift. Det kunne fx. være en ny pædagogik, et systemisk grundkursus, betjening af en helt ny borgergruppe, en ændret infrastruktur o.a.

Sprog og integration
En af de væsentlige indgredienser i samlingen omkring et nyt fællesskab er den måde, vi bruger sproget på. Hvilke ord bruger vi? Hvad lægger vi i ordene? Hvordan udbreder vi den alternative gode historie? En bevidst konsekvent sprogliggørelse hjælper ofte ændringer på vej.

www.burian.dk - Elverdalsvej 68 - 8270 Højbjerg - Danmark - Tlf. +45 86 27 47 23

Målgruppe:

Personer med afdelingsansvar på skoler, døgnnstitutioner, daginstitutioner, familiecentre, sundhedspleje, sygehuse, lægeshuse
 o.a., hvis formål er at udføre undervisning eller hjælpe- og behandlingsarbejde i en social kontekst til glæde for borgeren.

        

SITEMAP:ForsideBurianVærdierFamilieterapiUddannelserSupervisionKonsultationUdviklingEvalueringDokumentationVideoReferencerMetaforumTilmeldingKontaktLinksSeo (IKKE SLETTE!!)Lille MetaCV Bodil BurianCV Poul BurianBørne-mindmappingFlerfamilieterapiFamilieklasseBørne-mindmapping OverbygningMedarbejdereAfdelingerLedereOrganisationerUndermenu 1Undermenu 2Undermenu 3Undermenu 4Undermenu 5