Medarbejdere

Tænker du på at være en attraktiv medarbejder nu og i fremtiden?

Som medarbejder er dit og dine kollegers arbejde en væsentlig del af den ydelse, jeres arbejdsplads tilbyder til samfundets borgere.

Måske er din arbejdsplads blevet større? Du har fået nye kolleger fra andre arbejdspladser, som har haft andre værdier eller andre metoder, end dem du har haft. Jeres afdeling har fået nye adresser, I har fået ny ledelse, og du har måske fået en ny kollega at dele kontor med?

Har du tænkt på, da du sidst havde en god oplevelse

med din nye kontorkollega, som ville diskutere en familiesag, ud fra en teoretisk og praktisk tilgang, som du overhovedet ikke deler? Hvordan overvandt du dig selv?

ved en snak med jeres sekretær i forkontoret, som har en helt anden måde at svare borgeren i telefonen på, end den du anser for rimelig. Hvordan kom I overens?

hvor du diskuterede en børnesag med din nye chef, som har en helt forskellig faglighed fra din? Hvad gjorde du, for at hun skulle forstå dine synspunkter?

Ofte føler du behovet for udvikling ved sammenlægning af institutioner eller ved indførelse af ny kultur, eller ved udefra kommende krav om nye arbejdsopgaver.

Vi kan tilbyde dig en af vores åbne uddannelser, men vi kan også lave fælles uddannelser for dig og dine kolleger på jeres arbejdsplads.

Vi kan desuden tilbyde jer tilpassede arbejdsydelser på jeres arbejdsplads i form af kompetenceudvikling eller teamudvikling. Se også "Supervision" og "Konsultation".

Kompetenceudvikling

Når teoretisk og erfaringsmæssig indlæring smelter sammen til en færdighed taler vi om kompetence. Kompetence er i denne forståelse personlig/faglig.

Som konsulenter starter vores arbejde omkring udvikling af  kompetencer med en teamsamtale, hvor målet er at klarlægge dine og dine kollegers aktuelle kompetencer. 
Dernæst klarlægger vi, hvilke kompetencer I som organisation må have for at kunne dække de opgaver, som I er sat i verden til at løse. Det sidste kalder vi organisationens kompetenceprofil.
Det åbner for, hvilke udviklings muligheder, der ligger for dig som medarbejder i organisationen. Endvidere bliver det synligt, hvor du og dine kolleger supplerer hinanden. På denne måde bliver det også synligt for dig, om du befinder dig i en organisation, som svarer til dine udviklingsmål.

Teamudvikling

Udvikling af teamets samarbejde er imidlertid en gruppekompetence som ofte er forbundet til den personligt faglige kompetence udvikling. Denne gennemføres hensigtsmæssigt som en årligt tilbagevendende gruppeudviklings samtale, og som et supplement til medarbejderudviklingssamtalen.

www.burian.dk - Elverdalsvej 68 - 8270 Højbjerg - Danmark - Tlf. +45 86 27 47 23

Målgruppe:

Lærere, pædagoger, familiebehandlere, fami
liekonsulenter, socialrådgivere, sundhedsplejersker, sygeplejersker o.a., som i det daglige arbejde møder socialt arbejde med børn i
 familie, skole, daginstitution eller lignende grupperinger.

       

SITEMAP:ForsideBurianVærdierFamilieterapiUddannelserSupervisionKonsultationUdviklingEvalueringDokumentationVideoReferencerMetaforumTilmeldingKontaktLinksSeo (IKKE SLETTE!!)Lille MetaCV Bodil BurianCV Poul BurianBørne-mindmappingFlerfamilieterapiFamilieklasseBørne-mindmapping OverbygningMedarbejdereAfdelingerLedereOrganisationerUndermenu 1Undermenu 2Undermenu 3Undermenu 4Undermenu 5