Dokumentation

Dokumentation er et vigtigt referencepunkt forud for en proces, men også undervejs i processer.

Dokumentation gør det muligt undervejs i processen at sløjfe tilbage til udgangspunktet, og er således med til at strukturere og fastholde processen.

Dokumentation skal kunne holdes fast og og offentliggøres - dvs. bevidnes og skriftliggøres i form af noter, videobånd eller lydbånd. Det er ikke nok, at det alene er indsamlerens materiale ud fra en generel kvalitetssikringsmodel.

Dokumentation i form af beskrivelser af personlige og organisatoriske forhold er vigtige elementer, når kvalitet skal bedømmes.

Dokumentation er ikke kvalitet,
men giver bedømmeren af dokumentationen mulighed for at relatere til, hvad hun opfatter som kvalitet.

Dokumentation er et vigtigt bindeled mellem projekter og daglig drift.

 

Billedmediet og lydbånd er stærke dokumentationsværktøjer.

Billeder fastholder kontekster og kropssprog. Lydbånd fastholder stemmer, sprogspil, dialog, reak-tioner, lydstyrke, rytme mv.

Den skriftlige note eller mindmaps er især gode, når de bevidnes af andre. Citater noteres i videst muligt omfang.

Vi benytter os i udstrakt grad af videooptagelser.

Videooptagelsen åbner mulighed for bevidst redigering med henblik på at opnå en tilsigtet intervention.

Endvidere giver det redigerede bånd mulighed for fastholdelse på en DVD, ligesom det giver mulighed for kopiering, så terapien eller lærings aspektet lettere kan fastholdes af de medvirkende.

www.burian.dk - Elverdalsvej 68 - 8270 Højbjerg - Danmark - Tlf. +45 86 27 47 23

 

Når åbne samtaler skal fastholdes, er videodokumentation et vigtigt redskab.

                                        
                                    

SITEMAP:ForsideBurianVærdierFamilieterapiUddannelserSupervisionKonsultationUdviklingEvalueringDokumentationVideoReferencerMetaforumTilmeldingKontaktLinksSeo (IKKE SLETTE!!)Lille MetaCV Bodil BurianCV Poul BurianBørne-mindmappingFlerfamilieterapiFamilieklasseBørne-mindmapping OverbygningMedarbejdereAfdelingerLedereOrganisationerUndermenu 1Undermenu 2Undermenu 3Undermenu 4Undermenu 5